• -

Corona protocol


Dit protocol is gebaseerd op het protocol dat is opgesteld voor de branche vereniging ‘vereniging van yogascholen Nederland’. Het protocol is afgestemd met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, MKB Nederland, VNO-NCW en de werknemersorganisatie FNV.

Helder Yoga verzoekt iedereen die de studio wil bezoeken kennis te nemen van dit protocol en de bepalingen zelfstandig op te volgen en/of de aanwijzingen van het studio personeel op te volgen. Op die manier zorgen we er met elkaar voor dat de yogalessen op een veilige manier weer in de studio gevolgd kunnen worden.

Door het Coronaprotocol is de studio capaciteit gehalveerd. Er kunnen nog maar maximaal 12 mensen deelnemen aan de les. Reserveren van de les is verplicht. Vergeet echter niet tijdig te annuleren wanneer je onverhoopt toch niet mee kunt doen zodat je niet onnodig een plek bezet houdt. 

Protocol bepalingen Helder Yoga

 • In de studio zijn de hygiëne regels zowel bij de ingang als in de studio zichtbaar.
 • De studio is voorzien van een modern luchtventilatiesysteem. Er is geen sprake van luchtcirculatie maar van een aan- en afvoersysteem van lucht.
 • De docent zal geen lesgeven indien zij de afgelopen 24 uur de volgende klachten had: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, (lichte) verhoging.
 • Of wanneer een huisgenoot koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.
 • Of wanneer één van de huisgenoten positief is getest voor het Corona virus in de afgelopen 7 dagen.
 • Wij zorgen er voor dat mensen in de studio 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen bewaren.
 • In de yogazaal is met een markering op de vloer aangegeven waar yogamatten geplaatst dienen te worden om de 1,5 meter afstand tot elkaar te waarborgen.
 • Tussen iedere opvolgende les zit minimaal 30 minuten ‘wissel’ tijd zodat deelnemers van twee groepen elkaar in de studio niet treffen.
 • Studio personeel heeft duidelijke instructies ontvangen betreffende het protocol en zal aanwijzingen geven aan bezoekers waar nodig.
 • In de studio wordt gezorgd voor maximale hygiëne. Vooral oppervlakten die vaak worden aangeraakt zoals deurkrukken en prullenbakken zullen regelmatig gereinigd worden.
 • Betalen kan alleen met pin en de pinterminal zal regelmatig gereinigd worden.
 • Het is niet toegestaan om met meer dan 3 mensen tegelijkertijd in een kleedkamer te zijn. In de kleedkamers is duidelijk aangegeven op welke plaatsen spullen neergezet en/of opgehangen kunnen worden waarbij ook rekening gehouden wordt met de 1,5 meter regel.
 • Beide kleedkamers kunnen zowel door dames als heren worden gebruikt. Indien een lid zich toch wil omkleden dan kan dat in overleg in een van beide kleedkamers in privacy. Naast beide kleedmakers zal er nog een extra mogelijkheid zijn voor het neerleggen van jassen en tassen in de huidige keukenruimte.
 • Yogamatten van de studio mogen door leden gebruikt worden. Wij verzoeken het lid om de mat na gebruik grondig te reinigen. Reinigingsmiddelen worden ter beschikking gesteld.
 • Studio dekens mogen tijdelijk niet gebruikt worden. Dit omdat deze niet na iedere les gereinigd kunnen worden.
 • Bolsters en meditatiekussens mogen gebruikt worden door leden mits het lid zelf zorg draagt voor een (hand)doek en/of kussensloop om het kussen mee af te dekken tijdens het gebruik.
 • De docent zal tijdens de les niet rondlopen en er zal geen sprake zijn van fysiek contact tussen deelnemer en yogadocent.

Protocol bepalingen leden

 • Kom niet naar de studio als je de afgelopen 24 uur de volgende klachten had: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, (lichte) verhoging.
 • Blijf ook thuis als iemand in jouw huis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.
 • Blijf thuis als jij of één van je huisgenoten positief is getest voor het Corona virus in de afgelopen 7 dagen.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Was voorafgaand aan het studio bezoek je handen met zeep voor minimaal 20 seconden.
 • Mijd het openbaar vervoer als je de studio bezoekt.
 • Was indien nodig voorafgaand aan het betreden van de yogazaal nogmaals de handen in de studio. Middelen voor het hygiënisch wassen van handen zijn aanwezig in de studio (zeep, papieren handdoekjes).
 • Schud geen handen / knuffel niet (knipogen en glimlachen wordt zeer op prijs gesteld)
 • Volg altijd de aanwijzingen van het studio personeel op.
 • Houd 1,5 meter afstand van de andere mensen in de studio.
 • Reserveren voor een les is verplicht. Kom alleen naar de studio als je een reservering hebt voor de les.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de aanvang van de les naar de studio.
 • Kleed je zoveel mogelijk thuis om, om drukte in de kleedkamers te vermijden zodat de kleedkamers hoofdzakelijk gebruikt hoeven te worden voor het opbergen van jassen, schoenen en tassen.
 • Gebruik indien mogelijk je eigen yogamat en overige yogaprops (zie protocol bepalingen Helder Yoga).
 • Eigen yogamatten dienen thuis gereinigd te worden en niet in de studio. Dit om het loopverkeer zoveel mogelijk te minimaliseren.
 • Blijf tijdens de yogales op je mat.
 • Volg na de les de aanwijzingen van de docent op betreffende het verlaten van de yogazaal en het gebruik van de kleedkamers. Houd bij het verlaten van de yogazaal minimaal 1,5 meter afstand van de overige aanwezigen. Indien er 3 mensen in een kleedkamer aanwezig zijn zal de docent je verzoeken heel even te wachten.
 • Ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet. Indien nodig is toiletbezoek mogelijk, ga echter niet in de rij staan voor het toilet maar wacht met voldoende afstand tot de andere mensen (op je mat) tot het toilet vrij is.
 • Napraten en/of theedrinken is tijdelijk niet mogelijk. Verlaat na de les direct de studio.© 2018 Helder Yoga  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy statement | website door: CTRL+ | fotografie door: shot by lola
Als je doorgaat met het gebruiken van deze website, gaan we ervan uit dat je instemt met het gebruik van cookies. Lees meer.
akkoord »